Παράγωγα: Περιορίστηκε το ενδιαφέρον διαμορφώθηκαν οι νέες θέσεις των traders

Στην τρίτη συνεδρίαση της εβδομάδας, οι επενδυτές κίνησαν τον FTSE25 μόνιμα σε θετικό πεδίο. Το άνοιγμα αντιστοιχούσε σε ανοδικό χάσμα 6,17 μονάδων. Τον έκλεισαν τελικά 37,13 μονάδες ψηλότερα.