Μινωικές Γραμμές: Τήρηση και εφαρμογή μέτρων για τον φυσικό- τεχνητό αερισμό στα πλοία

Την πιστή τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας από την πανδημία, ανακοινώνουν οι  Μινωικές Γραμμές, έχοντας ως γνώμονα, όπως υποστηρίζει η εταιρεία,  την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή της διασποράς του κορωνοϊού SARS-COV-2.