Η ψηφιοποίηση και ο αντίκτυπός της στις μυοσκελετικές παθήσεις

Η ψηφιοποίηση έχει επιφέρει πολλές αλλαγές στη φύση και την οργάνωση της εργασίας — από το πού και πότε εργαζόμαστε έως τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την εκτέλεση των εργασιών μας.Ένα νέο έγγραφο προβληματισμού εξετάζει τις επιπτώσεις της ψηφιοποίησης και των νέων μορφών εργασίας στο πλαίσιο των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε εμβιομηχανικούς παράγοντες άγχους και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου. Το έγγραφο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προσεγγίσεις για την πρόληψη και τη διαχείριση των ΜΣΠ πρέπει να προσαρμόζονται συνεχώς ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελισσόμενες ψηφιακές τεχνολογίες και οι οργανωτικές αλλαγές. Διαβάστε το άρθρο Η ψηφιοποίηση της εργασίας: Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου και μυοσκελετικές παθήσεις που σχετίζονται με την εργασία Διαβάστε περισσότερα στην έκθεση για την Πολιτική και πρακτική πρόληψης: Προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία Για περισσότερες πηγές σχετικά με τις ΜΣΠ, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας 2020-2022   Adblock test (Why?)