Πολιτική Προστασία: Επιχείρηση «Δρυάδες» για την αντιπυρική θωράκιση της Αττικής

Ξεκινά τη Δευτέρα η Επιχείρηση «Δρυάδες» υπό την απόλυτη ευθύνη της Πολιτικής Προστασίας στις 18 περιοχές της Αττικής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς, οι οποίες προσδιορίστηκαν σε συνέχεια προσομοιώσεων και κατέστη σαφές ότι υπό συγκεκριμένες συνθήκες, θα ήταν δυνατό να απειληθούν ανθρώπινες ζωές.