Αντικατάσταση παλαιών δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία με «έξυπνες» κάρτες

Από την Παασκευή 11 Ιουνίου ξεκινά η χορήγηση στους αιτούντες άσυλο των νέων δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία με τη μορφή «έξυπνης» κάρτας, που θα αντικαταστήσουν τα παλαιά τρίπτυχα, των οποίων η ισχύς λήγει στις 30 Ιουνίου.