137 παιδιά, θύματα εκμετάλλευσης, καταγράφηκαν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης

Τα παιδιά – θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης που εργάζονται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης εντοπίζει η Κινητή Μονάδα Κοινωνικής Παρέμβασης της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 137 παιδιά- θύματα στη Θεσσαλονίκη.