Χρ. Σταϊκούρας-10ετές ομόλογο: Αντλήθηκαν 2,5 δισ. ευρώ με επιτόκιο περίπου 0,9%

Η Ελλάδα σήμερα άντλησε από τις αγορές 2,5 δισ. ευρώ, με επιτόκιο περίπου 0,9%. Η ζήτηση υπήρξε ιδιαίτερη υψηλή και η ποιότητα εξαιρετική, δήλωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας, με αφορμή τη τη σημερινή επανέκδοση 10ετούς ομολόγου. Την ίδια ώρα, και η σημερινή δημοπρασία ετήσιων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου πραγματοποιήθηκε με ιστορικά χαμηλή απόδοση, -0,31%. Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, «οι σημερινές εκδόσεις επιβεβαιώνουν ότι η χώρα κερδίζει την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και επιστρέφει, σταδιακά, στην πλήρη κανονικότητα». Συνολικά, η Ελλάδα, από τον Ιούλιο του 2019 έχει αντλήσει μόνο από τις αγορές κεφαλαίου, δηλαδή με μεσο-μακροπρόθεσμο δανεισμό, 27,5 δισ. ευρώ.