Πρώτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια

Στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη η πρώτη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια, η οποία  αποτελεί ανώτατο διοικητικό όργανο σχεδιασμού, εφαρμογής και εποπτείας της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια.