“Πάρτι” φοροδιαφυγής από 33 εταιρείες: Στην… τσιμπίδα της ΑΑΔΕ για εικονικά τιμολόγια ύψους 261 εκατ. ευρώ

Oι ελεγκτές της ΑΑΔΕ, πραγματοποίησαν ειδικούς και στοχευμένους ελέγχους για τις χρήσεις 2014- 2019...