Συμμετοχική εργονομία: πώς μπορεί να βελτιώσει την υγεία και την ευημερία των εργαζομένων και να συμβάλει στην πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία;

Ένα νέο έγγραφο προβληματισμού διερευνά τα οφέλη από τη χρήση της συμμετοχικής εργονομίας (ΣΕ) —συμμετοχή των εργαζομένων στον σχεδιασμό και τον έλεγχο των δραστηριοτήτων εργασίας— για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών παθήσεων (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία.Στο έγγραφο παρουσιάζονται τα στάδια για τη διαμόρφωση ενός έργου ΣΕ και περιγράφονται μερικά πραγματικά παραδείγματα ΣΕ για την αντιμετώπιση των παραγόντων κινδύνου ΜΣΠ στον χώρο εργασίας, από γραφεία μέχρι εργοτάξια κατασκευαστικών έργων. Το ενημερωτικό δελτίο για τη χαρτογράφηση του σώματος και των κινδύνων αποτελεί επίσης πολύτιμο εργαλείο ΣΕ, καθώς σε αυτό παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή των εργαζομένων στην αξιολόγηση και την πρόληψη των κινδύνων ΜΣΠ. Κανείς δεν γνωρίζει μια θέση εργασίας καλύτερα από το άτομο που βρίσκεται σε αυτήν, γεγονός που καθιστά χρήσιμη τη συμμετοχή του στον εντοπισμό των κινδύνων και την εξεύρεση λύσεων. Διαβάστε το έγγραφο προβληματισμού για τη συμμετοχική εργονομία Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο για τη χαρτογράφηση του σώματος και των κινδύνων Διαβάστε το άρθρο μας στην OSHwiki σχετικά με την εφαρμογή της συμμετοχικής εργονομίας Επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την καταπόνηση»   Let's block ads! (Why?)