Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας

Σουδαν 11 ώ. πρινΕίχε κατοικηθεί από τήν Δ χιλιετία πΧ, στή Β χιλιετία συγκροτήθηκε εκεί ισχυρό κράτος τό βασίλειο τού Κούς πού βρισκόταν σέ συνεχείς προστριβές μέ τήν Αίγυπτο ώς τόν Α αιωνα μΧ, πρωτεύουσα τού κράτους ήταν η Ναπάτα και αργότερα η Μερόη, η Μερόη καταστράφηκε τό 350 μΧ.Απαντήστε01Let's block ads! (Why?)