Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης: Ενοποιούνται 25 δικαστικά πιστοποιητικά

Στην ενοποίηση είκοσι πέντε πιστοποιητικών οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας που αφορούν στην δικαστική φερεγγυότητα και τα οποία εκδίδονταν από τα Δικαστήρια όλης της χώρας προβαίνουν τα συναρμόδια υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης.