ΠΟΥ: Δεν έχει επιβεβαιωθεί η αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και των θρόμβων

Μια αιτιώδης συνάφεια μεταξύ του εμβολίου της AstraZeneca και σπανίων περιστατικών θρομβώσεων «θεωρείται ευλογοφανής...