ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για την Προκήρυξη 1Ε/2020

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1E/2020.