Επικαιροποίηση του εγγράφου καθοδήγησης της ΕΕ σχετικά με την προσαρμογή των χώρων εργασίας και την προστασία των εργαζομένων κατά την πανδημία COVID-19

Σε έναν κόσμο εργασίας που πλήττεται σοβαρά από την τρέχουσα πανδημία, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι πρέπει να εφαρμόσουν νέες διαδικασίες και πρακτικές ώστε να αποτρέψουν την εξάπλωση της πανδημίας COVID-19 στον χώρο εργασίας. Μολονότι ο εμβολιασμός θα οδηγήσει με την πάροδο του χρόνου σε χαλάρωση των μέτρων, δεν είναι σαφής ούτε ο τρόπος ούτε ο βαθμός επανέναρξης των συνήθων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.Η επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ) παρέχει πρακτική υποστήριξη για την προσαρμογή της εργασίας στις νέες συνθήκες και συμβάλλει στην καταπολέμηση της μετάδοσης της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο EU-OSHA δημοσίευσε πρόσφατα την αναθεωρημένη έκδοση των οδηγιών της ΕΕ για την ΕΑΥ που δημοσιεύθηκαν πέρυσι. Το έγγραφο περιλαμβάνει παραδείγματα μέτρων τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους εργοδότες να εξασφαλίσουν ένα κατάλληλο, ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον κατά την ανάληψη ή την επανέναρξη των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Διαβάστε και διαδώστε το επικαιροποιημένο έγγραφο καθοδήγησης (25 γλωσσικές εκδόσεις): COVID-19: Επιστροφή στους χώρους εργασίας: Προσαρμογή των χώρων εργασίας και προστασία των εργαζομένων (έκδοση PDF)  Διαβάστε επίσης:  στο OSHwiki COVID-19: Οδηγίες για τον χώρο εργασίας  τη θεματική μας ενότητα: Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Αντιμετώπιση της πανδημίας  Let's block ads! (Why?)