ΧΑ: Βαριές εβδομαδιαίες απώλειες 4,80%

Στην Αθήνα είχαμε μερική και δυσάρεστη ανεξαρτησία από τα υπόλοιπα χρηματιστήρια, αφού η κίνηση με κέρδη της τάξης του  +0,80% άλλαξε στο δεύτερο μέρος και το +0,2% προς το τέλος του δεύτερου μέρους της συνόδου την σφράγισε με το +0,15%. Στις δημοπρασίες, είχαμε υπεροχή της προσφοράς έναντι της ζήτησης και στις 17:12 ορίστηκε για τον μέσο όρο τιμή κλεισίματος 1,5 μονάδες πάνω από το κατώτερο της διακύμανσης της συνόδου.