Επενδυτικά σχέδια 9 δισ. στο ΕΠΑνΕΚ

Τα 9 δισ. ευρώ προσεγγίζουν οι εντάξεις έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), το τομεακό πρόγραμμα που υλοποιείται από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.