Μεταναστευτικό: Τριμερής για την προετοιμασία του προγράμματος εθελούσιων επιστροφών

Τριμερής επιτροπή συγκροτείται για την προετοιμασία του προσωρινού μηχανισμού εθελούσιων επιστροφών μεταναστών στις πατρίδες τους. Η πρώτη συνάντησή της έχει προγραμματιστεί να γίνει αύριο με τηλεδιάσκεψη.