Δόγμα και ρεαλισμός

Στην προηγούμενη ευρωπαϊκή κρίση υπήρχε έδαφος για να αναπτυχθεί μια δημοσιονομική ηθικολογία που επέτρεψε την επιβολή λιτότητας ακόμη κι όταν δεν είχε οικονομικό νόημα ακόμη και για λόγους σωφρονισμού. Τώρα δεν υπάρχουν τέτοια άλλοθι. Τώρα η κρίση είναι κοινή, απρόβλεπτη και άσχετη με τις πολιτικές των κρατών-μελών. Γι’ αυτό και οι αντιρρήσεις στην έκδοση «κορωνο-ομολόγου» είναι μόνο δογματικές. Τυχόν καθήλωση στο δόγμα μπορεί να αποδειχθεί για την Ευρώπη πιο καταστροφική και από τον ίδιο τον ιό.Let's block ads! (Why?)