Ίδρυμα Μποδοσάκη: Δωρεά η απολύμανση του δήμου Αθηναίων

Αναγνωρίζοντας ότι στις παρούσες πρωτόγνωρες συνθήκες η απολύμανση είναι εξέχουσας σημασίας για την προστασία της δημόσιας υγείας, το Ίδρυμα Μποδοσάκη αναλαμβάνει το κόστος των υλικών της απολύμανσης του δήμου Αθηναίων για τις επόμενες δύο κρίσιμες εβδομάδες και στα 7 δημοτικά διαμερίσματα της πόλης, απαλλάσσοντας πλήρως τον δήμο Αθηναίων από τη σχετική δαπάνη.