Πώς επηρεάζει η ψηφιοποίηση την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία;

Το απίστευτο δυναμικό των ψηφιακών τεχνολογιών μεταμορφώνει τον χώρο εργασίας, αλλά τι σημαίνει αυτό για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων; Στο νέο μας φυλλάδιο παρουσιάζεται μια επισκόπηση των εργασιών μας που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την ψηφιοποίηση –μεταξύ των οποίων ένα πρόσφατο έργο ανάλυσης προοπτικών– και τον αντίκτυπό της για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ).Στο φυλλάδιο επισημαίνονται οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαμε να ελαχιστοποιήσουμε τις δυνητικά αρνητικές συνέπειες της ψηφιοποίησης για την ΕΑΥ. Επιπλέον, παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ψηφιακές τεχνολογίες για τη βελτίωση της πρόληψης στον χώρο εργασίας. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στην ΕΑΥ στο φυλλάδιο Δείτε τις διαθέσιμες γλωσσικές εκδόσεις για την Περίληψη - Πρόβλεψη των νέων και αναδυόμενων κινδύνων επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες έως το 2025 Επισκεφθείτε την ενότητα σχετικά με την ψηφιοποίηση για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το έργο ανάλυσης προοπτικών Δείτε την έκθεση για τη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας και των δεξιοτήτων στην ψηφιακή εποχή «The changing nature of work and skills in the digital age», η οποία δημοσιεύθηκε από την υπηρεσία επιστημών και γνώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Let's block ads! (Why?)