Χρυσές δουλειές, αλλά και «γκρίνια» για τις αμερικανικές εταιρείες στη Γερμανία

Παρά τις πολιτικές τριβές μεταξύ ΗΠΑ και Γερμανίας, οι αμερικανικές εταιρείες εξακολουθούν να κάνουν χρυσές δουλειές στη γερμανική αγορά. Δεν λείπουν όμως και οι διαμαρτυρίες για ελλειπείς υποδομές.