Τράπεζα Χανίων «Πρώτη μας σκέψη ο άνθρωπος»

372.000 ευρώ σε κοινωνικές δομές και 207.000 ευρώ σε χορηγίες κατέβαλε η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων στα χρόνια της κρίσης.