Πλήρης στήριξη της Ελλάδας για τις θαλάσσιες ζώνες της από το Ισραήλ

Την πλήρη υποστήριξή του και την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα...