Έκθεση ΓΣΕΕ: Διατηρείται υψηλό το αναπτυξιακό κενό της ελληνικής οικονομίας

"Παρά τη θετική εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ το α΄εξάμηνο του 2019, διαπιστώνεται απουσία ενδογενών μηχανισμών...