Ανασχεδιασμός των διαδικασιών διάθεσης κατασχεμένων μέσων σε Υπηρεσίες του Δημοσίου

Συνάντηση εργασίας για την περαιτέρω απλούστευση και τον ανασχεδιασμό των διοικητικών διαδικασιών σχετικά με τη διάθεση...