Αμερικανικές και άλλες πιέσεις προς τον Ιβάν Σαββίδη

Από τη διεκδίκηση ακόμη του λιμανιού της Θεσσαλονίκης είχαν εγερθεί αμφισβητήσεις...