Το τραγούδι των Queen «Bohemian Rhapsody» εντάχθηκε στο σχολικό πρόγραμμα της Ρωσίας

Στο πολιτιστικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά την γνωριμία με την «ξένη μουσική» και διδάσκεται στους μαθητές των τριών τάξεων από την 9η έως την 11η τάξη...