Ρέγκλιγκ: Μόνο με υψηλότερη ανάπτυξη και χαμηλότερα επιτόκια θα συζητήσουμε το πλεόνασμα

Μόνο με σημαντικά υψηλότερη ανάπτυξη από ότι προβλέπεται στο πρόγραμμα και μόνο με σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια δανεισμού σε μακροπρόθεσμη όμως βάση, θα μπορούσε ο ESM και το Eurogroup να...