ΕΛΠΕ: Το ΤΑΙΠΕΔ δεν έχει αποφασίσει για διάθεση μετοχών

Το ΤΑΙΠΕΔ έχει αξιολογήσει μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο πώλησης της συμμετοχής του στα Ελληνικά Πετρέλαια μέσω Χρηματιστηρίου, ωστόσο δεν έχει ληφθεί απόφαση για το ποσοστό μετοχών προς διάθεση, την τιμή κλπ. Αυτό επισημαίνεται σε ανακοίνωση των ΕΛΠΕ προς το Χρηματιστήριο, με βάση την αντίστοιχη ενημέρωση από το ΤΑΙΠΕΔ και με αφορμή σχετικές πληροφορίες.