Εγκληματική αμέλεια – Οδηγός και παιδί χωρίς κράνος σε μηχανή – ΦΩΤΟ αναγνώστη

Είναι γεγονός ότι το κράνος είναι απαραίτητο για κάθε οδηγό και συνοδηγό δικύκλου...