Σοφόν… το ασαφές: Στροφή στα γερά θεμελιώδη

Με τη συμπλήρωση τριών στη σειρά πτωτικών συνόδων, οι δείκτες της ελληνικής αγοράς βρέθηκαν προχθές μέσα σε ζώνες στήριξης που διαμόρφωσαν συναλλαγές στο δεύτερο εξάμηνο. Όσοι βλέπουν την τάση στο Χ.Α. σαν συνάρτηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στις κυβερνητικές εξαγγελίες, τότε αυτοί και όσοι συμφωνούν με την οπτική τους, είχαν δυσκολία στην ερμηνεία της καθοδικής δυναμικής επί τρεις μέρες στη σειρά.