Πάνω από 23 τόνους απαγορευμένου FREON κατέσχεσε το ΣΔΟΕ

Πάνω από 23 τόνους FREON, που είχε παρασκευαστεί στην Κίνα και ήταν απαγορευμένο για κυκλοφορία στην ΕΕ, κατάσχεσε το ΣΔΟΕ...