Η νέα ρύθμιση των 120 δόσεων με διπλό bonus για τις επιχειρήσεις

Τα νομικά πρόσωπα ή οι νομικές οντότητες κερδοσκοπικού χαρακτήρα μπορούν στο εξής να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με το ευνοϊκότερο καθεστώς των 120 δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλουν την ελάχιστη δόση των 20 ευρώ και με απαλλαγή από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν κατά την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων της ρύθμισης.