Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 36/19

PDF | DOC | Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εσωτερικών- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.Τεύχος 36ο (από 02/09/2019 έως 06/09/2019)/Νομολογία 2019/Εβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii 1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους 42. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 43. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 44. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργών) 45. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ.) 46. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) 47. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4Α. Υπουργού Εσωτερικών 4Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη του Υπουργού Εσωτερικών 4Γ. Λοιπές Υ.Α. 5Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 68. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 8 1. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 82. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής ΛειτουργίαςΝομικών Προσώπων 83. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 84. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 85. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 86. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 87. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 88. Διεθνείς Συμβάσεις- Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίαςκαι Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 89. Ε.Σ.Π.Α. 9 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠ.Δ.Α. 10 Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 10ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 101. Γενικές Διατάξεις 102. Ηλεκτρονικό έγγραφο 183. Ηλεκτρονικά Αρχεία 204. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 205. Δι@ύγεια 246. Ψηφιακή Υπογραφή 267. Πιστοποίηση 27 Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 29ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 29 1. Γενικές Διατάξεις 292. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 313. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 314. Περιορισμός των δικαιολογητικών 325. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών 346. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών 357. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικώνμε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 378. Ανασύσταση φακέλου 389. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 3810. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων 4011. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών 4012. Υπηρεσίες μιας στάσης – ΚΕΠ/ΕΚΕ 42 Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 45ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 45 1. Γενικές Διατάξεις 452. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από Δημόσιες Υπηρεσίες 503. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών 504. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται ..από οχήματα του Δημοσίου 52 Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 54ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 54 1. Γενικές Διατάξεις 542. Ειδικές Διατάξεις 58 Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 60ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 60(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού,μνημονιακή κινητικότητα) 60 ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. 71 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 79 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Δ.Α. 79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.…………………………………………………………………………………………………………….....92 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.ΕΣ Let's block ads! (Why?)