Αύξηση 20% κύκλου εργασιών εξαμήνου η Παπουτσάνης

Σημαντική βελτίωση των λειτουργικών ταμειακών ροών της αναμένει η Παπουτσάνης λόγω της διόρθωσης του επιπέδου των αποθεμάτων, της βελτίωσης των εμπορικών απαιτήσεων και της είσπραξης ΦΠΑ, ύψους 0,9 εκατ. ευρώ, που ολοκληρώθηκε κατά το γ' τρίμηνο του 2019.