Το υπουργείο Παιδείας καλεί σε διάλογο για βαθιές και ουσιαστικές αλλαγές στα Πανεπιστήμια

Επιστολή στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, ώστε να υποβάλουν προτάσεις και απόψεις...