Σοφόν… το ασαφές: Σύνοδος με ομοιότητες και διαφορές

Μια σύνοδος που αποτέλεσε «φυσική» συνέχεια, ως προς τα βασικά της χαρακτηριστικά, ήταν η χθεσινή, με τζίρο στις 14:00 στα 18 εκατ. ευρώ, και εύρος διακύμανσης των βασικών δεικτών περιορισμένο (6,5 μονάδες για τον Γ.Δ.). Ακόμα και η σχετική ανεξαρτησία που εμφανίζεται αυτή τη βδομάδα, έναντι όσων ισχύουν διεθνώς και κύρια στην κεφαλαιαγορά της Ευρωζώνης, υφίστατο.