Περισσότερα από 1.500 άτομα αναχώρησαν από τη Σαμοθράκη μέσα σε 24 ώρες

Περισσότερα από 1.500 άτομα έχουν αναχωρήσει από την Σαμοθράκη μετά την αποκατάσταση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης...