Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 25/19

PDF | DOC | Εβδομαδιαίο Δελτίο Νομοθεσίας 25/19 Εβδομαδιαία ενημέρωση Νομοθεσίας για το έτος 2019 του Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Διοικητική Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.Τεύχος 25ο (από 17/06/2019 έως 21/06/2019)/Νομολογία 2019/Εβδομαδιαία Δελτία Νομοθεσίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ii1. ΝΟΜΟΙ και οι Συνοδευτικές Εκθέσεις τους 42. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Ε.Ε. 43. ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 64. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ (ή και με σύμπραξη άλλου/ων Υπουργών) 65. ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Π.Υ.Σ.) 66. ΠΡΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (Π.Ν.Π.) 67. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6Α. Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 6Β. Κ.Υ.Α. με σύμπραξη της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 7Γ. Λοιπές Υ.Α. 7Δ. Λοιπές Κ.Υ.Α. 128. ΚΑΝΟΝΙΣMΟΣ ΒΟΥΛΗΣ 14ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 151. Ιδιωτικοποιήσεις – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 152. Οργανισμοί Υπηρεσιών – Σύσταση και Κανονισμοί Εσωτερικής ΛειτουργίαςΝομικών Προσώπων 153. Συγχωνεύσεις – Καταργήσεις – Λύσεις – Εκκαθαρίσεις Νομικών Προσώπων 154. Υπερωριακή απασχόληση μονίμου και προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. 165. Εκτός έδρας μετακινήσεις υπαλλήλων 226. Ετήσιες Εκθέσεις Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών 227. Αποφάσεις Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος 228. Διεθνείς Συμβάσεις- Κυρώσεις Συμφωνιών, Μνημονίων Συνεργασίαςκαι Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ 239. Ε.Σ.Π.Α. 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠ.Δ.Α. 24 Α. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 24ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 241. Γενικές Διατάξεις 242. Ηλεκτρονικό έγγραφο 323. Ηλεκτρονικά Αρχεία 334. Ηλεκτρονικές Διαδικασίες ΚΕΠ-ΕΚΕ 345. Δι@ύγεια 386. Ψηφιακή Υπογραφή 407. Πιστοποίηση 41 Β. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 43ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 43 1. Γενικές Διατάξεις 432. Κατάργηση της υποχρέωσης για επικύρωση των αντιγράφων 453. Απόδειξη ταυτότητας προσώπου 454. Περιορισμός των δικαιολογητικών 465. Προθεσμίες για απάντηση σε αιτήματα πολιτών 486. Περιορισμός συναρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων – Περιορισμός Υπογραφών 497. Αντικατάσταση κατάθεσης συγκεκριμένων δικαιολογητικώνμε υποβολή υπεύθυνης δήλωσης 508. Ανασύσταση φακέλου 529. Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών 5210. Ισχύς αναρτημένων στο διαδίκτυο πράξεων 5411. Απλούστευση συγκεκριμένων διαδικασιών 5412. Υπηρεσίες μιας στάσης – ΚΕΠ/ΕΚΕ 56 Γ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 59ΚΡΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 59 1. Γενικές Διατάξεις 592. Καθορισμός διαδικασίας μίσθωσης ιδιωτικών αυτοκινήτων από Δημόσιες Υπηρεσίες 643. Επισκευή, συντήρηση και προμήθεια καυσίμων οχημάτων κρατικών υπηρεσιών 644. Ζητήματα σχετικά με την ασφάλιση και τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται ..από οχήματα του Δημοσίου 66 Δ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 68ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 68 1. Γενικές Διατάξεις 682. Ειδικές Διατάξεις 72 Ε. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 74ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 74(Αποσπάσεις, Μετατάξεις, Μετακινήσεις, Μεταφορά προσωπικού,μνημονιακή κινητικότητα) 74 ΣΤ. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. 85 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 93 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ.Δ.Α. 93 Let's block ads! (Why?)