Προκήρυξη θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA) Σύμφωνα με το Α.Π.4006/11-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ENISA-ΤA47-AD-2019-03  ΜeliCERTes Expert (TA/AD7) 10.07.2019 (16:00 ώρα Ελλάδας) ENISA-ΤA49-AST-2019-04  ΜeliCERTes Assistant (TA/AST6) 10.07.2019 (16:00 ώρα Ελλάδας) ENISA-ΤA-AD-2019-08  Network and Information Security-Cybersecurity Experts (TA/AD8) 10.07.2019 (16:00 ώρα Ελλάδας) ENISA-ΤA58-AD-2019-09  Network and Information Security- Blueprint Expert (TA/AD8) 10.07.2019 (16:00 ώρα Ελλάδας) Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies.Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :    ΕΓΓΡΑΦΟ1, ΕΓΓΡΑΦΟ2, ΕΓΓΡΑΦΟ3, ΕΓΓΡΑΦΟ4 Let's block ads! (Why?)