Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) Σύμφωνα με το Α.Π.3943/07.06.2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA) έχει δημοσιεύσει την ακόλoυθη προκήρυξη με στοιχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ EASA/AD/2019/005 Resources and Support Director (AD12) 07.07.2019 Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ανωτέρω Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας:https://www.easa.europa.eu Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία. ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ:   ΕΓΓΡΑΦΟ Let's block ads! (Why?)