Ασκήσεις ισορροπίας για Χ.Α. και ομόλογα

Εικόνα σταθεροποίησης έχουμε σήμερα για τα ελληνικά ομόλογα, μετά το χθεσινό ράλι, ενώ σε στάση αναμονής βρίσκεται εν πολλοίς και το Χ.Α., με εκείνους που θέλουν να ρευστοποιήσουν κέρδη των προηγούμενων ημέρων να επικρατούν ελαφρώς μόν έναντι των αγοραστών και να οδηγούν τον δείκτη σε οριακές απώλειες.