Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών: Ικανοποίηση για την πρόοδο στον ΙΜΟ σχετικά με τα νέα ναυτιλιακά καύσιμα