ΥΜΕΠΟ: Νέες e-εφαρμογές για τη διαχείριση του μεταναστευτικού

Τρεις νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές που υλοποιεί, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, παρουσίασε σήμερα το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής.