Κτηματολόγιο: Όλες οι προθεσμίες για δηλώσεις ιδιοκτησίας ακινήτων

Η έλλειψη τίτλων ιδιοκτησίας που παρατηρείται κυρίως στην επαρχία, η αδυναμία εντοπισμού του ακινήτου εξαιτίας της μη ύπαρξης τοπογραφικού, καθώς και η χρησικτησία φαίνεται να είναι οι βασικές αιτίες για τη χαμηλή έως τώρα συμμετοχή των πολιτών στη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά ένα μεγάλο τμήμα της χώρας.