Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης …

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης, Υποστήριξης και αποκατάστασης δυνητικών λειτουργικών ή τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με το μηχανισμό διασύνδεσης των πέντε (5) web services για 13 Μονάδες Υγείας του ΕΣΥ, που αφορ - Υπουργείο Υγείας Let's block ads! (Why?)