Οι μελλοντικοί ρόλοι των μεγάλων δεδομένων και της τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη

Η χρήση μεγάλων δεδομένων σε συνδυασμό με την τεχνολογία της εκμάθησης μηχανών καθίσταται όλο και πιο συχνή στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη. Δύο νέα έγγραφα προβληματισμού και ανάλυσης προοπτικών εξετάζουν τα οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους που προκύπτουν για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας από τη χρήση των εν λόγω ψηφιακών εξελίξεων. Το πρώτο άρθρο, το οποίο αφορά τη χρήση των μεγάλων δεδομένων για την αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων, εξετάζει τους στόχους των επιθεωρήσεων στους τομείς της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ).Το δεύτερο άρθρο περιγράφει πού και πώς εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη (AI), π.χ. στη λήψη αποφάσεων στον χώρο εργασίας στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων (αναλύσεις ατόμων, διαδικασίες πρόσληψης), ρομποτική με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, διαλογικά ρομπότ σε κέντρα υποστήριξης ή φορετές τεχνολογίες σε γραμμή παραγωγής. Και οι δύο συντάκτες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός ανθρώπινης και τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί την ιδανική λύση. Οι συντάκτες συνιστούν τρόπους διαχείρισης των σημαντικότερων κινδύνων. Αξίζει να τονιστεί ότι δεν είναι η τεχνολογία από μόνη της που δημιουργεί οφέλη ή ενέχει κινδύνους για την ΕΑΥ, αλλά είναι η εφαρμογή της τεχνολογίας που δημιουργεί αρνητικές ή θετικές συνθήκες. Διαβάστε τα άρθρα με θέμα the future role of big data for Inspection Efficiency (Ο μελλοντικός ρόλος των μαζικών δεδομένων στην αποδοτικότητα της επιθεώρησης) και the benefits and risks of AI in Europe’s workplaces (Τα οφέλη και οι κίνδυνοι της τεχνητής νοημοσύνης στους χώρους εργασίας στην Ευρώπη). Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες του EU-OSHA σχετικά με την ψηφιοποίηση και την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία Let's block ads! (Why?)