Οι ΠΜΜΕ αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία μεταξύ των πολυάριθμων αποδεκτών των δραστηριοτήτων του EU-OSHA.

Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΠΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και απασχολούν το ήμισυ περίπου του εργατικού δυναμικού. Ωστόσο, οι εργαζόμενοί τους είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι όσον αφορά τα ατυχήματα στον χώρο εργασίας και τα προβλήματα υγείας που σχετίζονται με την εργασία.Μέσω της ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης και της παροχής πρακτικών πόρων, ο EU-OSHA, με τη βοήθεια των εταίρων του, έχει στηρίξει εκατοντάδες χιλιάδες ΠΜΜΕ και πολλούς άλλους αποδέκτες ενώ συνεχίζει να αναζητά καινοτόμους τρόπους για να προσεγγίσει το βασικό κοινό στο οποίο απευθύνεται. Διαβάστε το νέο άρθρο μας για να μάθετε περισσότερα για τους αποδέκτες του έργου του EU-OSHA Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις προκλήσεις της ΕΑΥ στις ΠΜΜΕ Let's block ads! (Why?)