Προκήρυξη θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO)

PDF | DOC | Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) Σύμφωνα με το Α.Π.1225/19-02-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης Ασύλου (EASO) δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ EASO/2019/CΑ/001 Graphic Designer and Printing Assistant (FG III) 20-03-2019 (13:00 τ.ω Βρυξελλών) EASO/2019/SNE/002 MedCOI Expert -SNE 20-03-2019 (13:00 τ.ω Βρυξελλών) EASO/2019/ΤΑ/005 Head of E-Learning Sector (AD8) 18-03-2019 (13:00 τ.ω Βρυξελλών) EASO/2019/ΤΑ/006 Asylum Support Officer (AD5) 19-03-2019 (13:00 τ.ω Βρυξελλών) EASO/2019/ΤΑ/007 Procurement Officer (AD5) 25-03-2019 (13:00 τ.ω Βρυξελλών) Πληροφορίες για τις ανωτέρω προκηρύξεις μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα: http://easo.europa.eu/about-us/vacancies Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων για τις ανωτέρω θέσεις, εκτός από τη θέση εθνικού εμπειρογνώμονα, πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στην ως άνω Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Δεδομένου ότι οι υποψηφιότητες για τη θέση εθνικού εμπειρογνώμονα (EASO/2019/SNE/002) διαβιβάζονται μέσω της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε., οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ε.Ε. [email protected] , το αργότερο μέχρι την 18η Μαρτίου 2019. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: A B C D E Let's block ads! (Why?)